Дата: Петък 22 Януари 2021
Време: 10:00 часа
Продължителност: 1 час и 30 мин

Организатори:

Държавна Агенция електронно Управление Kmeta.bg ClusetInfoSec.com

1. Компоненти на ефективен Оперативен център за сигурност (SOC)
    - Необходимост от SOC
    - Как да използваме MITRE ATT&CK Framework
    - Threat Intelligence
    - Incident Response

Miroslav Stefanov

Лектор: Мирослав Стефанов
    CEH, CSA, CHFI, CAI, CCNA Security, ISO:27001
    - Председател на Българска Асоциация по Киберсигурност
    - Зам. председател на Българска Асоциация на Сертифицираните Етични Хакери

2. Защо е нужно да знаем Forensic?
    - Анализ на Киберзаплахите
    - Разследване на Киберпрестъпления
    - Предотвратяване на Инциденти

Alexander Kirkov

Лектор: д-р Александър Кирков
    - ръководител Лаборатория по киберсигурност към УниБИТ
    - над 15 години опит в компютърната криминалистика
    - лектор в Европол и други полицейски органи по digital forensic

3. Надграждане на SIEM, изграждане и внедряване на SOAR
    - Threat Analysis
    - Threat Hunting
    - Предоставяне и пресъединяване към SOAR в лабораторна среда на участниците. Предотвратяване на заплахи в реално време.

Vencislav Varbanovski

Лектор: Венцислав Върбановски
    - 11 години опит и 5 в проучването и тестване на готови системи за работа и бази данни
    - Системен Администратор Инфраструктура и Секюрити Консултант в редица чуждестранни компании
    - Hacker and security analyst

4. Защо ни е нужен SIEM за 5 Минути

QSen Tanev

Лектор: Ясен Танев
    - Експерт по кибер сигурност
    - Практически опит по защита на данни
    - Оценка на риска и управление на отговорностите