Събития  

Свързани с Клъстера, както и новини, проекти,
публикации, конференции, форуми и събития в областа на новите технологии и иновациите в страната.

  Webinar:

Какво Е Нужно За Намаляване На Риска От Кибер Атаки През 2021. Ефективен Отговор Със SOAR И Threat Intelligence.

Научи Повече

  Практически семинар:

"Киберсигурност за бизнеса, оревенция и защите от хакерски атаки в светлината на новия закон за киберсигурността"

Научи Повече

Ethical Hacker

     01 Introduction to Ethical Hacking
     02 Footprinting and Reconnaissance
     03 Scanning Networks
     04 Enumeration
     05 Vulnerability Analysis
     06 System Hacking
     07 Malware Threats
     08 Sniffing
     09 Social Engineering
     10 Denial-of-Service

     11 Session Hijacking
     12 Evading IDS, Firewalls, and Honeypots
     13 Hacking Web Servers
     14 Hacking Web Applications
     15 SQL Injection
     16 Hacking Wireless Networks
     17 Hacking Mobile Platforms
     18 IoT Hacking
     19 Cloud Computing
     20 Cryptography

     Цена на Курса: 150 лв.

Network Defender

     01 Computer Network and Defense Fundamentals
     02 Network Security Threats, Vulnerabilities and Attacks
     03 Network Security Controls, Protocols, and Devices
     04 Network Security Policy Design and implementation
     05 Physical Security
     06 Host Security
     07 Secure Firewall Configuration and Management
     08 Secure IDS Configuration and Management

     09 Secure VPN Configuration and Management
     10 Wireless Network Defense
     11 Network Traffic Monitoring and Analysis
     12 Network Risk and Vulnerability Management
     13 Data Backup and Recovery
     14 Network Incident Response and Management

     Цена на Курса: 150 лв.

SOC Analyst

     01 Security Operations and Management
     02 Understanding Cyber Threats, IoCs, and Attack Methodology
     03 Incidents, Events, and Logging

     04 Incident Detection with Security Information and Event Management (SIEM)
     05 Enhanced Incident Detection with Threat Intelligence
     06 Incident Response

     Цена на Курса: 100 лв.

Computer Forensic Investigator

     01 Computer Forensics in Today's World
     02 Computer Forensics Investigation Process
     03 Understanding Hard Disks and File Systems
     04 Data Acquisition and Duplication
     05 Defeating Anti-forensics Techniques
     06 Operating System Forensics
     07 Network Forensics

     08 Investigating Web Attacks
     09 Database Forensics
     10 Cloud Forensics
     11 Malware Forensics
     12 Investigating Email Crimes
     13 Mobile Forensics
     14 Forensics Report Writing and Presentation

     Цена на Курса: 150 лв.

Threat Intelligence

     01 Threat Intelligence and Requirements
     02 The Fundamental Skillset - Intrusion Analysis
     03 Collection Sources

     04 Analysis and Dissemination of Intelligence
     05 Higher Order Analysis and Attribution

     Цена на Курса: 100 лв.

Регистрирай се за Курс

Успех! Ще разгледаме регистрацията Ви и ще се свържем с Вас скоро.
Успех! Ще разгледаме регистрацията Ви и ще се свържем с Вас скоро.

Контактна Форма  

Успех! Ние получихме Вашето съобщение.
Успех! Ние получихме Вашето съобщение.